Νέα από τη Holevas Home

Υγρομόνωση Δωμάτων – Εφαρμογές Συστημάτων Υγρών Μεμβρανών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Υγρομόνωση Δωμάτων

Εφαρμογές Συστημάτων Υγρών Μεμβρανών

Η ανακαίνιση υφιστάμενων δωμάτων αποκτά στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερη σημασία ως ένα βιώσιμο μέσο επέκτασης της διάρκειας ζωής του ίδιου του δώματος,αλλά και του συνόλου της κατασκευής.Ενώ οι συνήθεις κτιριακές κατασκευές σχεδιάζονται συνήθως με διάρκεια ζωής 50 ετών,το δώμα της κατασκευής μπορεί να χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή σε διάφορα στάδια για να διασφαλιστεί η διαρκής προστασία ενάντια σε διείσδυση νερού ή άλλα βλαπτικά συστατικά της ατμόσφαιρας.Οι υγρές μεμβράνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ευρύτατη γκάμα υφιστάμενων δωμάτων,ως οικονομική και αποτελεσματική λύση σε εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των συστημάτων υγρών μεμβρανών είναι το γεγονός πως η υφιστάμενη στρώση στεγανοποίησης δε χρειάζεται να απομακρυνθεί.Οι υγρές μεμβράνες εφαρμόζονται συνδυαστικά με κατάλληλα αστάρια,άμεσα επάνω στην επιφάνεια του δώματος.

Η διαδικασία εφαρμογής προκαλεί ελάχιστη όχληση στις καθημερινές λειτουργίες της κτιριακής κατασκευής.Επιπλέον,η εφαρμογή τους γίνεται εν ψυχρώ,χωρίς τη χρήση ανοιχτής φλόγας,η οποία απαιτείται για ασφαλτικές μεμβράνες.Αυτό αυτομάτως συνεπάγεται ασφάλεια,τόσο για την ίδια την κτιριακή κατασκευή,όσο και για το ίδιο το συνεργείο εφαρμογής.

Ειδικά σε ότι αφορά επισκευές υφιστάμενης στρώσης στεγανοποίησης δωμάτων σε ιδιωτικά ή και δημόσια κτίρια,οι υγρές μεμβράνες αποτελούν τη σωστή επιλογή με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται εντός.

Εφαρμοζόμενες σε λευκή απόχρωση,τα συστήματα υγρών μεμβρανών παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες συντελεστή ανακλαστικότητας ηλιακής ακτινοβολίας,καθιστώντας τα δώματα αυτά ως “Ψυχρά Δώματα” .Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το φαινόμενο της θερμικής  αστικής νησίδας,αλλά και το συνολικό ενεργειακό κόστος που απαιτείται για την ψύξη της κτηριακής κατασκευής.

Σε ένα σύστημα στεγανοποίησης,ειδικά σε επιφάνειες δωμάτων,το πρόβλημα κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες.Πάντοτε υπάρχουν δύσκολες λεπτομέρειες που μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα συνολικά για το σύστημα,τόσο από πλευράς χρόνου για αντιμετώπιση τους,όσο και από πλευράς κόστους.

Σκέψου οικονομικά. Πράξε δημιουργικά.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.