ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Ανασύσταση φακέλου - Holevas Home - Μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων, Ιωάννινα

Για κάθε παρέμβαση σε ήδη υπάρχουσα ιδιοκτησία όπως πχ. επισκευή όψεων,χρειάζεται άδεια από την αρμόδια πολεοδομία. Σύμφωνα με την απόφαση με αρ.πρωτ. 5219/3-2-04 (παράγραφος 1) έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς άδεια δόμησης δίνεται, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα οποία γίνονται, δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε κοινόχρηστο χώρο, σε κτίρια που δεν έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά και δεν είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.Εφόσον θίγονται δικαιώματα συνιδιοκτησίας, εξασφαλίζεται η σχετική συναίνεση με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική έγκριση εργασιών που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την απόφαση 5219/3-2-04 είναι:

Σε περίπτωση πολυκατοικιών, μπορούμε να έρθουμε στη γενική συνέλευση να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία τακτοποίησης, να σας υπολογίσουμε το πρόστιμο για κάθε περίπτωση χωρίς καμία δέσμευση και να σας δώσουμε την προσφορά μας.

  • αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών και τα συνημμένα στοιχεία
  • οι εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (αρχαιολογίας,δασαρχείου,ΕΠΑΕ,ΥΠΠΟ) που απαιτούνται κατά περίπτωση
  • τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της απόφασης 5219/3-2-04 (περιγράφεται το είδος των εργασιών που επιτρέπονται εκτός από αντικατάσταση στέγης σε ρυμοτομούμενα κτίσματαμε τον Ν.1569/31)
  • βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου, ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.
  • Τοπογραφικό ή απόσπασμα κτηματολογίου υποχρεωτικό.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.