ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Η διαδικασία έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων μπορεί να είναι από πολύ απλή έως πολύ σύνθετη, ανάλογα με την κατηγορία του καταστήματος και τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα στις οποίες ανήκει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει.

Διαδικασία έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων:

 • Συνάντηση του ενδιαφερόμενου με τον υπεύθυνο μηχανικό στο γραφείο ή στο ακίνητο που πρόκειται να εκδοθεί η άδεια (κατά προτίμηση) για γενικές πληροφορίες, ενημέρωση και συλλογή στοιχείων
 • Διερεύνηση από τον υπεύθυνο μηχανικό για το αν επιτρέπεται η ίδρυση του καταστήματος στο συγκεκριμένο χώρο ,
 • Συνάντηση ξανά με τον ενδιαφερόμενο για τη συζήτηση και ενημέρωση,

Αν επιτρέπεται η ίδρυση – Ενημέρωση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Αν δεν επιτρέπεται – Συζήτηση για επιλογή άλλου χώρου ή άλλου είδους κατάστημα

 • Συλλογή εγγράφων με παράλληλες ενέργειες,
 • Το προβλεπόμενο παράβολο (αν χρειάζεται) από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007
 • Κατάθεση των δικαιολογητικών προέγκρισης και εν συνεχεία έγκρισης της άδειας λειτουργίας
 • Μετά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας μπορεί να εκδοθεί και άδεια εργασιών μικρής ή μεγάλης κλίμακας ή επισκευή του χώρου ή αν έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη, μπορεί να προηγηθεί της όλης διαδικασίας

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που δραστηριοποιείτε το γραφείο μας:

 • Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα
 • Θεάτρου, κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων
 • Ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.)
 • Παιδότοπων
 • Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών
 • Αρχική άδεια ή Αντικατάσταση ή Νέα Δραστηριότητα για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
 • Άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων εντός καταστήματος ψιλικών
 • Μουσικής σκηνής ή παράτασης ωραρίου λειτουργίας
 • Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω συνταξιοδότησης, Μετάβασης, νέας δραστηριότητας

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.