ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού - Holevas Home - Μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων, Ιωάννινα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκδώσει άμεσα και οικονομικά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που χρειάζεστε.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
 2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη)
 4. Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει)
 5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά
 6. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν έχει κεντρική θέρμανση)
 8. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Πότε απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α.

 • για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) τμήματος κτιρίου (διαμερίσματος πάνω από 50τ.μ.)
  [Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων]
 • για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου (πάνω από 50τ.μ.)
 • για την πώληση ενός κτιρίου ή διαμερίσματος
 •  για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»
 • μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου
 • μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου

* Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή – αναβάθμισης του κτιρίου ανεξάρτητα την κατηγορία του πιστοποιητικού.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.