ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Βεβαίωση μηχανικού περι μη αυθαίρετης κατασκευής - Holevas Home - Μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων, Ιωάννινα

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Ένας μηχανικός έρχεται στο χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται εντός 24 ωρών η βεβαίωση μηχανικού.

Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης μηχανικού

Έντυπο άδειας, τοπογραφικό, τομή και σχέδιο κάτοψης του ορόφου του ακινήτου. Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας. Στην περίπτωση απώλειάς τους, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εντοπισμού τους είτε με τον αρ. άδειας είτε με στοιχεία που προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας (εργολάβος, έτος κατασκευής κλπ).

Κόστος βεβαίωσης μηχανικού

Το κόστος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του ακινήτου, των διαθέσιμων στοιχείων.

Ειδικές Τιμές για Ταυτόχρονη έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.