Νέα από τη Holevas Home

We’re #hiring ❗️ #join our #team

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

We’re #hiring ❗️#join our #team 👷🏻👷🏼‍♀️

Υπάλληλο Γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
Απαραίτητες οι γνώσεις αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office (κυρίως Excel),Γνώση ΝΟΚ, Ν. 4495/17, ΗΤΚ, Autocad & 3D φωτορεαλιστικών προγραμμάτων, ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση.
Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
Προσφέρονται:

Ικανοποιητικός μισθός
Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Αναμένουμε τα αναλυτικά βιογραφικά των ενδιαφερόμενων υποψηφίων σε ευρωπαϊκή μορφή (με φωτογραφία):
.
Mail us at: info@holevas-home.gr