Νέο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”

Νέο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”

Το γραφείο μας συμμετέχει δυναμικά στο Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”, αποτελώντας one-stop-shop επιλογή, καθώς σας υποστηρίζει ολοκληρωμένα. Εξασφαλίζουμε για εσάς ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε στάδιο, από την υποβολή της αίτησής σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης του έργου σας.

 • Τι είναι το Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ- Αυτονομώ”:

Το Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι” σχεδιάστηκε σε συνέχεια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2007-2020 και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Οι έμπειροι επαγγελματίες του γραφείου μας είναι πάντα δίπλα σας, για την ομαλή ολοκλήρωση όλων των σταδίων του προγράμματος (ενεργειακοί επιθεωρητές σύμβουλοι έργου, συνεργεία, προμηθευτές πιστοποιημένων υλικών κ.λπ), είτε ξεκινάτε τώρα να υποβάλλετε την αίτηση, είτε αφού έχετε ήδη εγκριθεί έως και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης των εργασιών.

 • Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

Το Νέο Πρόγραμμα για πρώτη φορά παρέχει στους πολίτες επιχορήγηση έως 85%, αναλόγως των ακόλουθων εισοδηματικών κριτηρίων, για την υλοποίηση προϋπολογισμού εργασιών:

Εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κλπ, το πρόγραμμα θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, αναβάθμιση του ανελκυστήρα. Αλλάζει επίσης το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος καθώς η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι ανά τρίμηνο, γνωστοί εκ προτέρων, προς αποφυγή αιφνιδιασμού της αγοράς καθώς και φαινομένων “συνωστισμού”.

Επίσης καλύπτονται στο 100% :

 • Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
 • Αμοιβή Συμβούλου Έργου.

Για το υπόλοιπο ποσό, επιπλέον της επιχορήγησης, δίνεται η δυνατότητα λήψης άτοκου τραπεζικού δανεισμού χωρίς προσημειώσεις, κατόπιν εξέτασης της δανειοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερομένου. Αντί για τραπεζικό δανεισμό, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με ιδία συμμετοχή.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) εξοφλείται από τον πολίτη και επιστρέφεται σε αυτόν από το πρόγραμμα μετά την έγκριση του φακέλου ολοκλήρωσης των εργασιών.

 • Η επιλέξιμη κατοικία είναι απαραίτητο:

Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Να είναι νόμιμη (να μην παρουσιάζει υπερβάσεις >7m2 από την οικοδομική άδεια).
Nα έχει δηλωθεί σε οποιοδήποτε έτος ως κύρια κατοικία στο Ε1 κάποιου πολίτη.
Να είναι ενεργοβόρα. Δηλαδή, να κατατάσσεται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Γ ή χαμηλότερης, όπως πιστοποιεί ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μετά την 26/11/2017.

Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

Σε περίπτωση υπαγωγής και έως το ύψος του μέγιστου προϋπολογισμού που υπολογίζεται όπως παραπάνω, ο πολίτης δεν επιβαρύνεται με άλλες δαπάνες πέραν της δόσης του δανείου ή της ιδίας συμμετοχής του. 

 • Πίνακας εισοδηματικών Κριτηρίων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗCOVID-19 premium 2020-2021ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ PREMIUM ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ζ/Η σε .ΒΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
10 – 10.0000 – 20.00065%10%10%85%
210.000 – 20.00020.000 – 30.00055%10%10%75%
320.000 – 30.00030.000 – 40.00050%10%10%70%
430.000 – 50.00040.000 – 70.00045%10%10%65%
550.000 – 90.00070.000 – 120.00035%10%10%55%
1ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Α60%10%10%80%
2ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β60%10%70%
 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων:

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων (ενεργειακής εξοικονόμησης,  έξυπνων συστημάτων και ενεργειακής αυτονόμησης) είναι 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες) και 80.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Μόνο για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας το όριο του προϋπολογισμού είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα.

 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

Αντικατάσταση Κουφωμάτων με υποχρεωτική ανακύκλωση των παλιών και δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης.

Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.

Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.

Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ.

Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.

 • Για ενεργειακή αυτονόμηση οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.  

Είναι επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).

Συστήματα αποθήκευσης.

Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  

Eπιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

 • Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home) είναι:

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας όπως :

Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).

Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).

Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ).

Επιλέξιμες είναι μόνο οι παρεμβάσεις που:

Προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κλπ) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας  ή/και καταγράφουν και επεξεργάζονται στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας ή/και προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης.

 • Παρεμβάσεις σε διαμερίσματα και πολυκατοικίες:

Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα (Αίτηση Τύπου Α) ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους (Αίτηση Τύπου Β) :

Αίτηση Τύπου Α:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας, και συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Αίτηση Τύπου Β:

Υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο και περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης απαιτούνται απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο  καθώς και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για τις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και ανελκυστήρες θα παρέχεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης 60% ανεξαρτήτως εισοδήματος (συν 10 % σαν «ρήτρα κορονοϊού» και 10 % για τις λιγνιτικές περιοχές) προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων.

Οι λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες περιλαμβάνουν:

 • Αναβάθμιση ανελκυστήρα

Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους.

 • Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού:

Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED).

Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.

Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αλλά μη υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο πολίτης επιβαρύνεται:

Με το κόστος της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (πριν τις παρεμβάσεις, την περίοδο υποβολής της αίτησης).
Το κόστος τακτοποίησης του ακινήτου εάν υπάρχουν υπερβάσεις >7m2. Το κόστος αυτό κυμαίνεται, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που θα σας αναλύσει ο αρμόδιος μηχανικός του γραφείου μας.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 • Οι αιτήσεις ανά Περιφέρεια θα υποβάλλονται με το εξής πρόγραμμα:

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου:02.11.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:04.11.2020

Δυτικής Μακεδονίας:09.11.2020

Κεντρικής Μακεδονίας:11.11.2020

Θεσσαλίας:16.11.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων:18.11.2020

Αττικής:23.11.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου :26.11.2020

Δυτικής Ελλάδας:30.11.2020

Πολυκατοικίες:03.12.2020

Σας παροτρύνουμε να ενεργήσετε άμεσα καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη συμμετοχή, όπως και στον προηγούμενο κύκλο υποβολής πριν μερικούς μήνες.