Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ”

Το γραφείο μας συμμετέχει δυναμικά στο Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ ”, αποτελώντας one-stop-shop επιλογή, καθώς σας υποστηρίζει ολοκληρωμένα. Εξασφαλίζουμε για εσάς ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε στάδιο, από την υποβολή της αίτησής σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης του έργου σας.

Τι είναι το Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” :

Το Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ” σχεδιάστηκε σε συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ» & «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Οι έμπειροι επαγγελματίες του γραφείου μας είναι πάντα δίπλα σας, για την ομαλή ολοκλήρωση όλων των σταδίων του προγράμματος (ενεργειακοί επιθεωρητές σύμβουλοι έργου, συνεργεία, προμηθευτές πιστοποιημένων υλικών κ.λπ), είτε ξεκινάτε τώρα να υποβάλλετε την αίτηση, είτε αφού έχετε ήδη εγκριθεί έως και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης των εργασιών.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

Το Νέο Πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες επιχορήγηση έως 70%, αναλόγως των ακόλουθων εισοδηματικών κριτηρίων, για την υλοποίηση προϋπολογισμού εργασιών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ» σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα συνοψίζονται ως εξής:

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν το μεγαλύτερο που έχει επιτευχθεί σε προηγούμενα προγράμματα είναι περί τα 40.000 νοικοκυριά.
 • Το πρόγραμμα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο τον χειμώνα.
 • Επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.
 • Με στόχο την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
 • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
 • Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και αύξηση των δικαιούχων.

Επίσης καλύπτονται στο 100% :

 • Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
 • Αμοιβή Συμβούλου Έργου.
 • Άδεια/μελέτη.
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) εξοφλείται από τον πολίτη και επιστρέφεται σε αυτόν από το πρόγραμμα μετά την έγκριση του φακέλου και της ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η επιλέξιμη κατοικία είναι απαραίτητο:

 1. Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 2. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται .
 3. Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ .
 4. Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας.
 5. Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας.
 6. Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου)

Για το υπόλοιπο ποσό, επιπλέον της επιχορήγησης, δίνεται η δυνατότητα λήψης άτοκου τραπεζικού δανεισμού χωρίς προσημειώσεις, κατόπιν εξέτασης της δανειοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερομένου. Αντί για τραπεζικό δανεισμό, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με ιδία συμμετοχή.

Ωφελούμενοι – Επιχορήγηση

 • Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.
 • Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.
 • Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας) – 50% Ενεργειακά/ Κτηριακά
 • Υφιστάμενη Ενεργειακή κλάση. 5% – Ενεργειακά/ Κτηριακά
 • Βαθμοημέρες θέρμανσης. 7% – Ενεργειακά/ Κτηριακά
 • Παλαιότητα κατασκευής. 3% Ενεργειακά/ Κτηριακά
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. 15% Εισοδηματικά
 • Πλήθος εξαρτώμενων τέκνων. 5% Κοινωνικά
 • Μονογονεϊκή οικογένεια. 5% Κοινωνικά
 • Μακροχρόνια άνεργος. 5% Κοινωνικά
 • ΑΜΕΑ. 5% Κοινωνικά

Επιχορήγηση Πολυκατοικίας

 • Διαμερίσματα ως μέρος Αίτησης Πολυκατοικίας : Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος. Για τα διαμερίσματα σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 40%
 • Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) αίτησης Πολυκατοικίας ως Σύνολο + 10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

Πίνακας εισοδηματικών Κριτηρίων

Αναλυτικά, το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 75%.

Για ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000 έως 20.000 ευρώ η ενίσχυση είναι 70%.

Για ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000 έως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 55%

Για ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 έως 40.000 ευρώ η επιδότηση είναι 45%

Για ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό έως 60.000 ευρώ η επιδότηση είναι 40%.Εφόσον η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή ενοικιάζεται, η επιδότηση είναι 40% ενιαία για όλες τις προαναφερόμενες εισοδηματικές κατηγορίες.

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ. € (με ΦΠΑ) διανεμημένος ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με πληθυσμιακά και ενεργειακά κριτήρια.

Η συνολική μόχλευση κεφαλαίων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις €.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

✓ Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ).

✓ Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2).

✓ Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις.

Παράδειγμα 1

Διαμέρισμα/μονοκατοικία 118,72 τμ με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 233,7 kWh/m2 .

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός1= 0.9 €ൗ𝑘𝑊ℎ ∙ 233,7 kWhൗ𝑚2 ∙ 118,72𝑚2 = 24.970,38 €

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός2= 180€ൗm2 ∙ 118.72m2 = 𝟐𝟏. 369,6 €

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο: «Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός2»= 𝟐𝟏. 369,6 € που είναι o μικρότερος από τους δύο.

Παράδειγμα 2

Διαμέρισμα/μονοκατοικία 70,42 τμ με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από το Α’ ΠΕΑ 165 kWh/m2 .

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός1= 0.9 €ൗ𝑘𝑊ℎ ∙ 165 kWhൗ𝑚2 ∙ 70,42𝑚2 = 𝟏𝟎. 𝟒𝟓𝟕, 𝟑𝟕 € Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός2= 180€ൗm2 ∙ 70,42 m2 = 12.675,6 €

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι ο: «Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός2»= 𝟏𝟎. 𝟒𝟓𝟕, 𝟑𝟕 € που είναι o μικρότερος από τους δύο.

Χρονικοί περιορισμοί και Λοιπές δαπάνες

 • Οι εγκεκριμένες προτάσεις (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας είναι:

 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο

Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο

Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο

Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και

κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)

Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)

Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

 1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί

πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη

θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους

55oC)

Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)

Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη

χώρου

Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης

κυκλοφορίας

Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

Αντλία θερμότητας

 1. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)

Παρεμβάσεις σε διαμερίσματα και πολυκατοικίες:

Διαμερίσματα ως μέρος Αίτησης Πολυκατοικίας:

 • Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος.

Για τα διαμερίσματα σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 40%

 • Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) αίτησης Πολυκατοικίας ως Σύνολο
 • + 10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αλλά μη υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο πολίτης επιβαρύνεται:

Με το κόστος της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (πριν τις παρεμβάσεις, την περίοδο υποβολής της αίτησης).

Το κόστος τακτοποίησης του ακινήτου εάν υπάρχουν υπερβάσεις >7m2. Το κόστος αυτό κυμαίνεται, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που θα σας αναλύσει ο αρμόδιος μηχανικός του γραφείου μας.

Υποβολή αιτήσεων :

 • Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
 • Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης
 • Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν)
 • Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σας παροτρύνουμε να ενεργήσετε άμεσα καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη συμμετοχή, όπως και στον προηγούμενο κύκλο υποβολής πριν μερικούς μήνες.