«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Νέα έγκριση 2.388 επιπλέον αιτήσεων

Σε συνέχεια της πρώτης, της δεύτερης, και της τρίτης απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε ενέκρινε 2.388 ωφελούμενους οι οποίοι υπάγονται στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» . Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή ακόμη 2.388 Ωφελούμενων με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 61.035.475,92 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 65.082.239,79 € εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.. Read More