Νέα από τη Holevas Home

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Νέα έγκριση 2.388 επιπλέον αιτήσεων

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Σε συνέχεια της πρώτης, της δεύτερης, και της τρίτης απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε ενέκρινε 2.388 ωφελούμενους οι οποίοι υπάγονται στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» .

Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή ακόμη 2.388 Ωφελούμενων με επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 61.035.475,92 € και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 65.082.239,79 € εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. 

Το γραφείο μας συμμετέχει δυναμικά στο Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”, αποτελώντας one-stop-shop επιλογή, καθώς σας υποστηρίζει ολοκληρωμένα. Εξασφαλίζουμε για εσάς ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων σε κάθε στάδιο, από την υποβολή της αίτησής σας, την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης του έργου σας.

https://holevas-home.gr/programma-exoikonomhsh-katoikon-ii/

Στην φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.