ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Για την αδειοδότηση και την σωστή τεχνική και οικονομική κατασκευή ενός τεχνικού έργου είναι σημαντικό να αναλάβει την μελέτη ο εξειδικευμένος μηχανικός, που έχει τις γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία για να τις διεκπεραιώσει με επιστημονικό τρόπο. Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να εκπονήσουν για εσάς τις παρακάτω μελέτες:

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατική Μελέτη
  • Ηλεκτρολογικές Μελέτες
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Μελέτη Πυρασφάλειας

Στη φόρμα επικοινωνίας γράφοντας τα στοιχεία σας οι μηχανικοί της εταιρίας θα επικοινωνήσουν μαζί σας άμεσα για μια αυτοψία και ενημέρωση στο χώρο σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.